Ładowanie…
94- 316-45-53
Zegrze Pomorskie 8b

Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!
Wymagane są  następujące dokumenty:
-Aktualny (tzn. nie starszy niż 6 miesięcy) akt chrztu obojga narzeczonych.
-Dowody osobiste narzeczonych.
-Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (w szkole średniej lub w parafii).
-Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia – ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).
-Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).

W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).
Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z duszpasterzem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa. Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
w Zegrzu Pomorskim
Zegrze Pomorskie 8b;
76 – 024 Świeszyno
Telefon: 94- 316-45-53
Konto bankowe Parafii: Bank PKO BP Oddział w Szczecinku:
Nr: 58 1020 2791 0000 7202 0059 1057
biuro@parafia-zegrzepomorskie.pl