Ładowanie…
94- 316-45-53
Zegrze Pomorskie 8b

I Komunia Święta

                                                                                             

Zapisy dziecka do I Komunii św. odbywają się w godzinach urzędowania w biurze parafialnym. Przy zapisie powinni być obecni oboje rodzice lub opiekunowie. Dzieci uczęszczające do szkół poza parafią przystępują do Komunii św. w swojej Parafii. W innej Parafii mogą przystąpić na podstawie pisemnej zgody księdza proboszcza.

Ostateczny termin zapisów do I Komunii św.  kończy się 11 września 2022 r.

Książeczkę / tytuł: Jezus, Maryja, Józef /, Różaniec i Medalik rodzice kupują we własnym zakresie. Świeca komunijna – od chrztu dziecka zaś Pamiątkę komunijną zamawia Parafia.

Terminarz poświęceń i spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

02.10.2022 – / niedziela godz. 10.30 Zegrze Pomorskie / – poświęcenie różańca.

13.11.2022– / niedziela godz. 10.30 Zegrze Pomorskie / – poświęcenie książeczki (tytuł: Jezus, Maryja, Józef).

 10.12.2022 – / sobota godz.17.00 Zegrze Pomorskie / – poświęcenie medalika i spotkanie z rodzicami.

05.02.2023 – / Zegrze Pomorskie/ – poświęcenie świecy.

05.03.2023 – / niedziela godz. 10.30 / – spotkanie z rodzicami.

24.04.2023r. godz.16.30 – I sakramentalna spowiedź/ Kościół parafialny/

Uroczystość I Komunii św.: Zegrze Pomorskie 21.05.2023 godz. 10.00

Podczas Mszy św. w wyznaczonych terminach obecność obojga rodziców obowiązkowa.

Do 11 września 2022 r. dostarczamy metrykę chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone poza naszą Parafią.

Telefon kontaktowy: po godz. 19.00 : 504 -088- 620;

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
w Zegrzu Pomorskim
Zegrze Pomorskie 8b;
76 – 024 Świeszyno
Telefon: 94- 316-45-53
Konto bankowe Parafii: Bank PKO BP Oddział w Szczecinku:
Nr: 58 1020 2791 0000 7202 0059 1057
biuro@parafia-zegrzepomorskie.pl