Ładowanie…
94- 316-45-53
Zegrze Pomorskie 8b

Świelino

Kościół filialny pw św. Piotra i Pawła Apostołów w Świelinie. Kościół w Świelinie został zbudowany ok. 1500 roku, wieża trójkondygnacyjna z pierwszej połowy XVI w. W 1840 roku został rozbudowany – przedłużona została nawa w kierunku wschodnim i dobudowane po bokach dwie kruchty. Kubatura kościoła wynosi 1100 m3 , powierzchnia użytkowa 260 m2 . Jest orientowany, późnogotycki, murowany z cegły i głazów narzutowych, jednonawowy na rzucie prostokąta, oszarpowany, z prezbiterium wyodrębnionym zamkniętym trójbocznie. W 1979 r. prezbiterium zostało oddzielone od nawy ścianą i zamienione na zakrystię i salkę katechetyczną. Od strony zachodniej trójkondygnacyjna wieża o rzucie kwadratu o charakterze obronnym, zwieńczona dachem, kryta blachą. Drzwi i okna ostrołukowe, strop drewniany. Dach dwuspadowy nad prezbiterium wielopołaciowy, kryty dachówką. Obecnie prowadzony jest remont generalny kościoła