Ładowanie…
94- 316-45-53
Zegrze Pomorskie 8b

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w Zegrzu Pomorskim za rok 2023.

Plan i działania Parafialnego Zespołu Caritas w Zegrzu Pomorskim w roku 2023. Styczeń * Rozliczanie PIT-ów za ubiegły rok. Luty * Udział w akcji „Jałmużna Wielkopostna” – zebrano kwotę 540 zł. Marzec * Sprzedaż świec „Paschalików”- przekazano do Caritasu Diecezjalnego – 490 zł. * Rozprowadzenie kart do Biedronki – pomoc 10 osobom. * Paczki świąteczne […]

PROGRAM OPERACYJNY „POMOC ŻYWNOŚCIOWA”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 29.05.2023 ROKU (PONIEDZIAŁEK) WYDAWANE BĘDĄ SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA”. ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE ZA POŚREDNICTWEM CARITAS ZEGRZE POMORSKIE ORAZ CARITAS ŚWIESZYNO. Pomoc w formie żywności w ramach Programu POPŻ mogą otrzymać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 235% odpowiedniego kryterium dochodowego […]

Jak co roku diecezjalna Caritas organizuje wyjazd dla Parafialnych Zespołów Caritas do Krakowa, podczas której przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach będziemy uczestniczyć w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Parafialnych Zespołów Caritas pod hasłem: „Chodź i zobacz” w programie: – Eucharystia, – Konferencje, – Świadectwa, – Uwielbienie, Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy do udziału w wydarzeniu. Koszt uczestnictwa wynosi […]

Skład nowego Zarządu Caritas Parafialnego.

W dniu 14.05.2023r. został wybrany nowy Zarząd Caritas Parafialnego w Zegrzu Pomorskim w składzie: Prezes – Baran Bogusława  Wiceprezes – Marsicki Paweł, Ćwik Józef  Sekretarz – Pondo Janina, Pondo Agnieszka  Skarbnik – Adamczyk Rozalia, Baran Anna. Zostały podjęte pierwsze działania Caritas Parafialnego.  W dniu 24.06.2023r. odbędzie się Msza święta nad Hajką przy obelisku o godzinie […]

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 21.02.2022 ROKU (PONIEDZIAŁEK) WYDAWANE BĘDĄ SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA”. ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE ZA POŚREDNICTWEM CARITAS ZEGRZE POMORSKIE ORAZ CARITAS ŚWIESZYNO.   Pomoc w formie żywności w ramach Programu POPŻ mogą otrzymać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego […]

„Senior na komputerze.”

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej organizuje spotkania szkoleniowe dla seniorów z zakresu obsługi komputera. Spotkania będą się odbywać w grupie do 15 osób, pierwsze spotkanie zapoznawcze zaplanowano na 19 listopada br. o godz. 10.00. Caritas diecezjalna zapewnia wszelkie narzędzia do przyswajania wiedzy. Szczegółowe informacje są udzielane bezpośrednio w sekretariacie Caritas diecezjalnej w Koszalinie (ul. bpa Czesława Domina […]