Ładowanie…
94- 316-45-53
Zegrze Pomorskie 8b

PROGRAM OPERACYJNY „POMOC ŻYWNOŚCIOWA”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 29.05.2023 ROKU (PONIEDZIAŁEK) WYDAWANE BĘDĄ SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA”.

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE ZA POŚREDNICTWEM CARITAS ZEGRZE POMORSKIE ORAZ CARITAS ŚWIESZYNO.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu POPŻ mogą otrzymać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 235% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1.410,00 zł dochód na osobę w rodzinie (600 zł x 235% x ilość osób w rodzinie)
  • 1.823,60 zł dochód dla osoby samotnej (776 zł x 235%)

Osoby, które zainteresowane są otrzymaniem skierowania uprawniającego do otrzymania żywności z POPŻ proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie z siedzibą w Niedalinie 29A (osobiście lub telefonicznie 94 318 35 23) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania, a niekorzystające z pomocy finansowej GOPS w Świeszynie muszą złożyć dokument potwierdzający dochód netto swojego gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający ubieganie się o wydanie skierowania (zaświadczenia z zakładów pracy wszystkich członków gospodarstwa domowego z wyszczególnioną pozycją „koszty uzyskania przychodu” – tj. kwota 250 zł lub 300 zł)

UWAGA!!!!!!!
Osoby, które korzystały w 2022 roku z wyżej wymienionej pomocy, również zobowiązane są do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.