Ładowanie…
94- 316-45-53
Zegrze Pomorskie 8b

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIESZYNIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 21.02.2022 ROKU (PONIEDZIAŁEK) WYDAWANE BĘDĄ SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA ŻYWNOŚCI
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA”. ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE ZA POŚREDNICTWEM CARITAS ZEGRZE POMORSKIE ORAZ CARITAS ŚWIESZYNO.

 

Pomoc w formie żywności w ramach Programu POPŻ mogą otrzymać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej tj.:

v 1.320,00 zł dochód na osobę w rodzinie (600 zł x 220%)

v 1.707,20 zł dochód dla osoby samotnej (776 zł x 220%)

 

Osoby, które zainteresowane są otrzymaniem skierowania uprawniającego do otrzymania żywności z POPŻ proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie z siedzibą
w Niedalinie 29A (osobiście lub telefonicznie 94 318 35 23) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania, a niekorzystające z pomocy finansowej GOPS w Świeszynie muszą złożyć dokument potwierdzający dochód netto swojego gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający ubieganie się o wydanie skierowania.

UWAGA!!!!!!!

Osoby, które korzystały w 2021 roku z wyżej wymienionej pomocy, również zobowiązane są do ponownego przeliczenia dochodu
i zakwalifikowania do Programu.