Ładowanie…
94- 316-45-53
Zegrze Pomorskie 8b

13.05.2018 – Nowi animatorzy, lektorzy i nadzwyczajni szafarze

Diecezja wzbogaciła się o 14 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, 17 lektorów i 6 animatorów katechezy parafialnej.
Wśród 6 animatorów katechezy parafialnej jest parafianka Anna Baran z Zegrza Pomorskiego. Dotychczas  z edycji Diecezjalnego Studium Formacyjnego dla Świeckich skorzystało z naszej wspólnoty 4 osoby: p. Mateusz Grubalski, Radosław Żmudziński, Anna Baran / animatorzy katechezy parafialnej/; p. Waldemar Maniak / nadzwyczajny szafarz Komunii św.
Mamy nadzieję, że kolejne osoby skorzystają z tego typu formacji i wzbogacą działalność duszpasterską naszej Parafii.